Õigusakti eelnõu: Informatsioon Tartu linna üldplaneeringu koostamise raames valminud elanike arvu prognoosi kohta

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon Tartu linna üldplaneeringu koostamise raames valminud elanike arvu prognoosi kohta
Reg. number: LVK-I-0107
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.09.2015
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Indrek Ranniku
Esitab: linnavalitsus, 22.09.2015 istungi protokoll nr 63
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 29:
Failid: Elanike arv asumites.pdf ( 1150 kb )
Tabel 1 Elanike ja eluruumide arv asumites hetkeseis, prognoos ning ÜP realiseerumine-LOP.pdf ( 260 kb )
TartuYP_elamuprognoos_260815.pdf ( 6767 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2015_LVK-I-0107.pdf ( 35 kb )
Tartu_Yldplan_2030.pdf ( 2911 kb )
EELNÕU
Tartu_Yldplan_2030.pdfTartu_Yldplan_2030.pdf