Korraldus: Osalemine projektis "EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (EmpInno - nutika spetsialiseerumise strateegiate monitooring)"

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Osalemine projektis "EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (EmpInno - nutika spetsialiseerumise strateegiate monitooring)"
Reg. number: 110
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 31.01.2019
Jõustumise kp: 31.01.2019
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 31.03.2020 korraldus nr 364 () muudab punkti 3

Tartu Linnavalitsuse 01.06.2021 korraldus nr 609 () muudab punkti 3

Eelnõu: Osalemine projektis "EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (EmpInno - nutika spetsialiseerumise strateegiate monitooring)"
Failid: LVK2019013100110.bdoc ( 89 kb )