Leping: Liiva 32 peahoone galerii fassaadi remonditööd


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Mait Raig
Osakond: Tartu linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Eluruumide teenistuse juhataja osakonnajuhataja ülesannetes

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: osaühing PVH EHITUS 10148040

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-4139
Lepingu nr: ET 21/60
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Liiva 32 peahoone galerii fassaadi remonditööd
Kehtivuse algus: 17.11.2021
Kehtivuse lõpp: 31.01.2022
Täitmistähtaeg: 31.01.2022