Leping: Tartu linnale vara ja vastutuskindlustuse ostmine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal 11223507

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-5997
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Tartu linnale vara ja vastutuskindlustuse ostmine
Kehtivuse algus: 01.01.2020
Kehtivuse lõpp: 31.12.2022
Täitmistähtaeg: 31.12.2022