Leping: Omanikujärelevalve teenuse osutamine Aleksandri tn rekonstrueerimisel


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Insten Projekt OÜ 11479187

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-3891
Lepingu nr: T-1540
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Omanikujärelevalve teenuse osutamine Aleksandri tn rekonstrueerimisel
Kehtivuse lõpp: 30.10.2019