Leping: Toetuse kasutamise leping ERASMUS+ programm VP-20- 0016


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Raini Jõks
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Haridus- ja Noorteamet 77001292

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 20-2488
Lepingu nr: 2020-KA116-08
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: Toetuse kasutamise leping ERASMUS+ programm VP-20- 0016
Kehtivuse algus: 31.12.2020
Kehtivuse lõpp: 30.12.2022