Leping: Sassi tn19 ja Sõbra tn 54 kruntide detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise õiguse üleandmine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Urmas Ahven
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Ametinimetus: juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: AS VALLIKRAAVI KINNISVARA 10051688

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 20-1427
Lepingu nr: 1427
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: Sassi tn19 ja Sõbra tn 54 kruntide detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise õiguse üleandmine
Kehtivuse algus: 21.04.2020