Leping: Ravila tn ja Viljandi mnt ristmikul bussipeatusesse paviljoni paigaldamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Rattar OÜ 11804871

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-4571
Lepingu nr: T-1555
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Ravila tn ja Viljandi mnt ristmikul bussipeatusesse paviljoni paigaldamine
Täitmistähtaeg: 04.10.2019