Leping: Toetuse kasutamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Karin Lukk
Osakond: Tartu Kivilinna Kool
Ametinimetus: direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 90005946

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-0095
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Toetuse kasutamine
Kehtivuse algus: 01.09.2020
Kehtivuse lõpp: 30.06.2021
Täitmistähtaeg: 30.06.2021