Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Ujula tn rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Ujula tn rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine
Reg. number: LV-K-1228
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 28.10.2021
Koostaja: Riina Lill
Ettekandja: Rein Haak
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 02.11.2021 korraldus nr 1197 "Riigihanke "Ujula tn rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine"
EELNÕU