Leping: Tartu linna haridusasutuste korrashoiuteenuse ostmine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: ARKAADIA HALDUSE AS 10257154

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-4614
Sarja indeks. nr: 4-7.2 Kirjavahetus linnavara omandamise, valitsemise, kasutamise ja käsutamise küsimustes juriidiliste isikutega
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Tartu linna haridusasutuste korrashoiuteenuse ostmine
Kehtivuse algus: 01.01.2022
Kehtivuse lõpp: 31.12.2022
Täitmistähtaeg: 31.12.2022