Otsus: Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine, üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikule väljapanekule ja arutelule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine, üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikule väljapanekule ja arutelule suunamine
Reg. number: 436
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 09.03.2017
Jõustumise kp: 14.03.2017
Eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine, üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikule väljapanekule ja arutelule suunamine
Failid: Tartu linna üldplaneering.pdf ( 4888 kb )
01_Ruumilise_arengu_suundumused.pdf ( 910 kb )
02_Maa- ja veealade yldised ehitus- ja kasutustingimused.pdf ( 2475 kb )
03_Ruumiline_areng_asumites.pdf ( 2020 kb )
04_Vanalinna_muinsuskaitseala_ja_milj88v22rtusega_hoonestusalad.pdf ( 2133 kb )
05_M2lestistele_ja_vanalinna_muinsuskaitsealale_avanevad_kaugvaated.pdf ( 1734 kb )
06_Magistraal_ja_jaotust2navad.pdf ( 897 kb )
07_Kergliiklusskeem.pdf ( 983 kb )
08_Rohev6rgustik_ja_puhkealad.pdf ( 1316 kb )
09_Veevarustus.pdf ( 1473 kb )
10_Reovee_kanalisatsioon.pdf ( 1162 kb )
11_Sademevee_kanalisatsioon.pdf ( 1101 kb )
12_Kaugkyttepiirkonnad.pdf ( 1053 kb )
13_Gaasivarustus.pdf ( 1083 kb )
14_Elektrivarustus.pdf ( 956 kb )
15_Maasoojuse_kasutamine.pdf ( 640 kb )
16_P2ikeseenergia.pdf ( 402 kb )
17_Looduskaitseseadusest_tulenevad_maakasutuse_piirangud.pdf ( 962 kb )
18_Kesklinna_maa_ja_veealade_yldised_ehitustingimused_hoonestuse_ k6rguspiirang.pdf ( 2272 kb )
19_Kesklinna_liiklusrajatiste_asukohad_liikumisruumi_kasutamise_p6him6tted.pdf ( 2587 kb )
20_Kesklinna_asumite_ruumilise_arengu_p6hisuunad.pdf ( 2100 kb )
21_Kesklinna_avalik_ruum.pdf ( 2171 kb )
22_Supilinna_linnaosa_miljoov22rtusega_hoonestusala_kaitse_ja_kasutustingimused_ning_maa_ja_ veealade_ yldised_kasutamis_ja_ehitustingimused.pdf ( 5250 kb )
23_Supilinna_linnaosa_liiklus_ja_haljastus.pdf ( 10663 kb )
24_Supilinna_linnaosa_ajaloolised_krundid.pdf ( 3790 kb )
25_R2nilinna_linnaosa_maakasutus.pdf ( 2580 kb )
26_R2nilinna_linnaosa_tehnov6rgud.pdf ( 8850 kb )
LVKO2017030900436.bdoc ( 63549 kb )