Korraldus: Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Reg. number: 436
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.04.2020
Jõustumise kp: 21.04.2020
Eelnõu: Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Failid: LVK2020042100436.bdoc ( 85 kb )


LISA
Tartu Linnavalitsuse 21.04.2020. a

korralduse nr 436 juurde