Leping: Elektriliitumine Soola 3a kinnistul


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Elektrilevi OÜ 11050857

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 16-6392
Lepingu nr: 245996
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Elektriliitumine Soola 3a kinnistul
Täitmistähtaeg: 31.05.2017