Korraldus: Kalda tee 32 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Kalda tee 32 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Reg. number: 1122
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 31.10.2017
Jõustumise kp: 31.10.2017
Eelnõu: Kalda tee 32 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Failid: LVK2017103101122.bdoc ( 150 kb )

LISA
Tartu Linnavalitsuse 31.10.2017. a
korralduse nr 1122 juurde