Leping: Anne Noortekeskus, Uus 56 duširuumide remonttööd


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Osaühing Agretten 10785752

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-5765
Lepingu nr: ET 19/98
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Garantiiperiood
Lepingu sisu: Anne Noortekeskus, Uus 56 duširuumide remonttööd
Kehtivuse algus: 13.11.2019
Kehtivuse lõpp: 20.12.2019
Täitmistähtaeg: 20.12.2019