Õigusakti eelnõu: Loa andmine riigihangete korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Loa andmine riigihangete korraldamiseks
Reg. number: LV-IP-0169
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 23.08.2021
Koostaja: Riina Lill
Ettekandja: Andres Pool
EELNÕU