Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Tartu linnale kuuluvate avalike tualettide teenuse osutamise ja korrashoiuteenuse ostmine perioodiks 01.01.2022. a kuni 31.12.2022. a" pakkumuse edukaks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Tartu linnale kuuluvate avalike tualettide teenuse osutamise ja korrashoiuteenuse ostmine perioodiks 01.01.2022. a kuni 31.12.2022. a" pakkumuse edukaks tunnistamine
Reg. number: LV-K-1263
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.11.2021
Koostaja: Hannes Veenpere
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 16.11.2021 korraldus nr 1246 "Riigihanke "Tartu linnale kuuluvate avalike tualettide teenuse osutamise ja korrashoiuteenuse ostmine perioodiks 01.01.2022. a kuni 31.12.2022. a" pakkumuse edukaks tunnistamine"
Failid: 242394_edukaks_tunnistamise_otsus (1).pdf ( 5 kb )
EELNÕU