Leping: TARTU LINNA HARIDUSHOONETE AUTOMAATSE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEMI HOOLDUS JA HÄIRESIGNAALIDE EDASTAMISE HÄIREKESKUSESSE TEENUS


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: AS G4S Eesti 10022095

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-6005
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: TARTU LINNA HARIDUSHOONETE AUTOMAATSE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEMI HOOLDUS JA HÄIRESIGNAALIDE EDASTAMISE HÄIREKESKUSESSE TEENUS
Kehtivuse algus: 01.01.2020
Kehtivuse lõpp: 31.12.2022