Leping: Tartu KHK Kopli 1A hoone lifti ehitustööd


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Mait Raig
Osakond: Tartu linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Eluruumide teenistuse juhataja osakonnajuhataja ülesannetes

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: AS EVIKO

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-4137
Lepingu nr: ET 21/55
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Tartu KHK Kopli 1A hoone lifti ehitustööd
Kehtivuse algus: 17.11.2021
Kehtivuse lõpp: 25.06.2022
Täitmistähtaeg: 14.07.2022