Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Tartu linna haridus- ja haldushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, tehnilise valve ja valvesüsteemide hooldusteenuse ostmine 01.01.2022. a kuni 31.12.2024. a" pakkumuse edukaks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Tartu linna haridus- ja haldushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, tehnilise valve ja valvesüsteemide hooldusteenuse ostmine 01.01.2022. a kuni 31.12.2024. a" pakkumuse edukaks tunnistamine
Reg. number: LV-K-1360
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 26.11.2021
Koostaja: Riho Sell
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 30.11.2021 korraldus nr 1302 "Riigihanke "Tartu linna haridus- ja haldushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, tehnilise valve ja valvesüsteemide hooldusteenuse ostmine 01.01.2022. a kuni 31.12.2024. a" pakkumuse edukaks tunnistamine"
EELNÕU