Õigusakti eelnõu: Lepingu sõlmimine Tartu linna omandis olevate eluruumide Puiestee tn 114a-8, Peetri 16c-46, Peetri 16c-63, Peetri 16c- 64, Peetri 16c- 65, Peetri 16c- 66 ja Peetri 16c-72 remonttööde teostamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Lepingu sõlmimine Tartu linna omandis olevate eluruumide Puiestee tn 114a-8, Peetri 16c-46, Peetri 16c-63, Peetri 16c- 64, Peetri 16c- 65, Peetri 16c- 66 ja Peetri 16c-72 remonttööde teostamiseks
Reg. number: LV-K-1224
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.10.2021
Koostaja: Mihkel Pak
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 02.11.2021 korraldus nr 1193 "Lepingu sõlmimine Tartu linna omandis olevate eluruumide Puiestee tn 114a-8, Peetri 16c-46, Peetri 16c-63, Peetri 16c- 64, Peetri 16c- 65, Peetri 16c- 66 ja Peetri 16c-72 remonttööde teostamiseks"
EELNÕU