Korraldus: Riigihanke "Tartu linnale kuuluvate avalike tualettide teenuse osutamise ja korrashoiuteenuse ostmine perioodiks 01.01.2022. a kuni 31.12.2022. a" pakkumuse edukaks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Tartu linnale kuuluvate avalike tualettide teenuse osutamise ja korrashoiuteenuse ostmine perioodiks 01.01.2022. a kuni 31.12.2022. a" pakkumuse edukaks tunnistamine
Reg. number: 1246
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.11.2021
Jõustumise kp: 16.11.2021
Eelnõu: Riigihanke "Tartu linnale kuuluvate avalike tualettide teenuse osutamise ja korrashoiuteenuse ostmine perioodiks 01.01.2022. a kuni 31.12.2022. a" pakkumuse edukaks tunnistamine
Failid: LVK2021111601246.asice ( 80 kb )