Leping: Põik ja Fortuuna tn tänavavalgustuse projekti koostamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: OÜ TINTER-PROJEKT 10149499

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-0463
Lepingu nr: T-1436
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Põik ja Fortuuna tn tänavavalgustuse projekti koostamine
Kehtivuse algus: 21.01.2019
Kehtivuse lõpp: 28.02.2019
Täitmistähtaeg: 28.02.2019