Otsus: Tartu linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Reg. number: 160
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 18.12.2014
Jõustumise kp: 23.12.2014
Eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Failid: LVKO2014121800160.ddoc ( 55 kb )