Leping: Kruusa- ja kattega teede hooldustööd 2019


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: NIVOO OÜ 10086579

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-2035
Lepingu nr: T-1445
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Kruusa- ja kattega teede hooldustööd 2019