Korraldus: Ropka silla, selle juurdepääsude ja sadama raudtee koridori (lõigus Väike kaar - Turu tn) kavandatava tänava ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu tulemused

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Ropka silla, selle juurdepääsude ja sadama raudtee koridori (lõigus Väike kaar - Turu tn) kavandatava tänava ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu tulemused
Reg. number: 1523
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 09.10.2006
Jõustumise kp: 10.10.2006
Eelnõu: Ropka silla, selle juurdepääsude ja sadama raudtee koridori (lõigus Väike kaar - Turu tn) kavandatava tänava ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu tulemused
Failid: tlvk2006_1523.pdf ( 842 kb )Laine Jänes


Linnapea

Helle Uusorg


Õigusteenistuse juhataja
linnasekretäri ülesannetes
Lisa
Tartu Linnavalitsuse 09. oktoobri 2006. a
korralduse nr 1523 juurde