Leping: Projekt "Aktiivne osalus demokraatlikus elus Tartu Linna Noortevolikogu kaudu"


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Marleen Viidul
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Kultuuriosakond
Ametinimetus: juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Sihtasutus Archimedes 80011561

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 20-5141
Lepingu nr: 2020-KA347-07
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: Projekt "Aktiivne osalus demokraatlikus elus Tartu Linna Noortevolikogu kaudu"
Kehtivuse algus: 02.01.2021
Kehtivuse lõpp: 01.12.2022
Täitmistähtaeg: 01.02.2023