Leping: Kuradisilla tehniline kirjeldus


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: OÜ HASPO 10086936

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-5714
Lepingu nr: T-1413
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Kuradisilla tehniline kirjeldus