Korraldus: Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas
Reg. number: 508
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.05.2017
Jõustumise kp: 22.05.2017
Eelnõu: Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas
Failid: Lisa 1 TLVK2017052200508.pdf ( 2211 kb )
Lisa 2 TLVK2017052200508.pdf ( 117 kb )
LVK2017052200508.bdoc ( 2093 kb )