Korraldus: Lepingu sõlmimine Balti Intermed OÜga

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Lepingu sõlmimine Balti Intermed OÜga
Reg. number: 1368
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Eelnõu: Lepingu sõlmimine Balti Intermed OÜga
Failid: LVK2019121001368.bdoc ( 20 kb )