Leping: Näituse Werneri kohviku ajaloost teostus


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Sirje Karis
Osakond: Tartu Linnamuuseum
Ametinimetus: direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Eesti Kultuurkapital 74001328

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-2433
Lepingu nr: M12-21/0235L
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: Näituse Werneri kohviku ajaloost teostus
Kehtivuse algus: 21.06.2021
Kehtivuse lõpp: 31.12.2021
Täitmistähtaeg: 13.12.2021