Leping: e-arvete vastuvõtmise ja väljasaatmise teenus


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Külli Lust
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Rahandusosakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Fitek AS 10179336

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-6041
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: e-arvete vastuvõtmise ja väljasaatmise teenus
Kehtivuse algus: 01.01.2020
Kehtivuse lõpp: 31.12.2023
Täitmistähtaeg: 31.12.2023