Leping: Kastani tn sademeveekanalisatsiooni ehitus


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: aktsiaselts Tartu Veevärk 10151668

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-1305
Lepingu nr: T-1459
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Kastani tn sademeveekanalisatsiooni ehitus