Saadetud kiri: Informatsioon Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamise kohta esitatud ettepaneku osas

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Päästeamet
Saatja kuupäev: 27.05.2016
Saatja number: 7.3-2.2/8594

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Informatsioon Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamise kohta esitatud ettepaneku osas
Allkirjastaja: Peep Margus; inseneriteenistuse spetsialist osakonnajuhataja ülesannetes
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 08.08.2016
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20160808_UP-14-003.bdoc ( 34 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstPäästeamet


Teie 27.05.2016 nr 7.3-2.2/8594
Meie 08.08.2016 nr 9-3.2/UP-14-003


Informatsioon Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamise kohta esitatud ettepaneku osasLugupidamisega

Peep Margus
inseneriteenistuse spetsialist
osakonnajuhataja ülesannetes


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.