Korraldus: Tartu Linnavalitsuse korralduste muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Linnavalitsuse korralduste muutmine
Reg. number: 609
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 01.06.2021
Jõustumise kp: 01.06.2021
Seosed: Muudab Tartu Linnavalitsuse 10.05.2016 korralduse nr 426 () punkti 3

Muudab Tartu Linnavalitsuse 02.01.2019 korralduse nr 3 () punkti 3
Muudab Tartu Linnavalitsuse 31.01.2019 korralduse nr 110 () punkti 3
Muudab Tartu Linnavalitsuse 09.06.2020 korralduse nr 629 ()
Muudab Tartu Linnavalitsuse 26.01.2021 korralduse nr 101 () punkti 3

Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse korralduste muutmine
Failid: LVK2021060100609.asice ( 81 kb )