Leping: Kalda tee taastusremondi tehnilise kirjelduse koostamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Andres Pool
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: juhataja asetäitja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: OÜ TONER-PROJEKT 10737693

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-6332
Lepingu nr: T-1420
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Kalda tee taastusremondi tehnilise kirjelduse koostamine