Leping: VP-21-0058_"Tartu noorte töömalev rohkem noorte nägu"


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Grete Sarap
Osakond: Tartu Noorsootöö Keskus
Ametinimetus: direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Haridus- ja Noorteamet 77001292

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-2837
Lepingu nr: 2021-KA154-01
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: VP-21-0058_"Tartu noorte töömalev rohkem noorte nägu"
Kehtivuse algus: 01.08.2021
Kehtivuse lõpp: 30.11.2022