Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" muutmine
Reg. number: LV-IP-0210
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 25.08.2020
Koostaja: Jaanus Tamm
Ettekandja: Raimond Tamm
EELNÕU