Leping: Inseneri ja Kaupmehe tänavate rekonstrueerimise projektide koostamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: OÜ KESKKONNAPROJEKT 10769210

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-4318
Lepingu nr: T-1884
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Inseneri ja Kaupmehe tänavate rekonstrueerimise projektide koostamine
Täitmistähtaeg: 01.09.2022