Leping: Toetuse andmine Hugo Treffneri Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse kulude katmiseks.


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Ott Ojaveer
Osakond: Hugo Treffneri Gümnaasium
Ametinimetus: Direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Kaitseressursside Amet 70007647

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-0839
Lepingu nr: 76
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Toetuse andmine Hugo Treffneri Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse kulude katmiseks.
Kehtivuse algus: 01.01.2021
Kehtivuse lõpp: 31.12.2021