Leping: Tartu Linnavalitsus Toetuse andmine „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Merle Liivak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Sotsiaalkindlustusamet 70001975

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 20-4964
Lepingu nr: 3.3-1/31260-1
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: Tartu Linnavalitsus Toetuse andmine „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“
Kehtivuse algus: 01.01.2021
Kehtivuse lõpp: 31.12.2022