Leping: Tartu KHK RÕK õppekäikude ja laagrite korraldamine ja õppevahendite soetamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Tõnis Lukas
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: Direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Kaitseressursside Amet 70007647

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-2766
Lepingu nr: 87
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: Tartu KHK RÕK õppekäikude ja laagrite korraldamine ja õppevahendite soetamine
Kehtivuse algus: 01.01.2018
Kehtivuse lõpp: 01.12.2018
Täitmistähtaeg: 01.12.2018