Leping: Laseri, Raudtee tn elektrivõrgu projekteerimine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Roadplan OÜ 12432118
EO

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 20-0626
Lepingu nr: T-1587
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Laseri, Raudtee tn elektrivõrgu projekteerimine