Leping: Lodjakoja ehitustööde OMJ


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Sweco EST OÜ 10633373

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-5473
Lepingu nr: ET 19/89
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Lodjakoja ehitustööde OMJ