Korraldus: Riigihanke "Tartu linna haridus- ja haldushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, tehnilise valve ja valvesüsteemide hooldusteenuse ostmine 01.01.2022. a kuni 31.12.2024. a" pakkumuse edukaks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Tartu linna haridus- ja haldushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, tehnilise valve ja valvesüsteemide hooldusteenuse ostmine 01.01.2022. a kuni 31.12.2024. a" pakkumuse edukaks tunnistamine
Reg. number: 1302
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 30.11.2021
Jõustumise kp: 30.11.2021
Eelnõu: Riigihanke "Tartu linna haridus- ja haldushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, tehnilise valve ja valvesüsteemide hooldusteenuse ostmine 01.01.2022. a kuni 31.12.2024. a" pakkumuse edukaks tunnistamine
Failid: LVK2021113001302.asice ( 80 kb )