Leping: HITSA poolt sihtfinantsieeringuga eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Ülle Västrik
Osakond: Tartu Lasteaed Kannike
Ametinimetus: Direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 90005872

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-3037
Lepingu nr: 7-7.1/106-18
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: HITSA poolt sihtfinantsieeringuga eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamine
Kehtivuse algus: 23.05.2018