Leping: Laseri tn projekteerimine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Roadplan OÜ 12432118

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-5557
Lepingu nr: T-1570
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Laseri tn projekteerimine
Täitmistähtaeg: 06.04.2020