Leping: Näituse "Vanda Juhansoo. Kunstnik või kummaline naine?" foto- ja videograafia tööd


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Sirje Karis
Osakond: Tartu Linnamuuseum
Ametinimetus: direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Eesti Kultuurkapital 74001328

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-0064
Lepingu nr: M12-20/0486L
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Näituse "Vanda Juhansoo. Kunstnik või kummaline naine?" foto- ja videograafia tööd
Kehtivuse algus: 01.01.2021
Kehtivuse lõpp: 31.08.2021
Täitmistähtaeg: 31.08.2021