Leping: Mõisavahe tn 34-36 rekonstrueerimise projekti kaasajastamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: OÜ TINTER-PROJEKT 10149499

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-3464
Lepingu nr: T-1861
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Mõisavahe tn 34-36 rekonstrueerimise projekti kaasajastamine